19.01.2017 - Driftsavbrudd for alle våre kunder

06.02.2017 : Konklusjonen til datasenter leverandør er at det har foregått nettverks arbeid i den aktuelle perioden og nedetid på vårt samband skylles en menneskelig feil.

20.01.2017 : Datasenter leverandør har bekreftet at det i tidsrommet 12:15-12:43 har vært problemer i deres EAPS topologi (Ethernet Automatic Protection Switching). Saken er skalert videre og vi venter på endelig rapport rundt hendelsen.

---

Problemer med linjer på datasenter. Datasenterleverandør ser på saken og gir oss en tilbakemelding.

Kl. 12:43: 
Alle systemer fungerer nå som normalt.

Kl. 12:28: Vi opplever problemer med vårt datasenter. Alle kunder med tjenester her vil ha problemer. E-post, KDR, server drift osv.

Årsaken er fortsatt ukjent, men denne artikkelen vil bli oppdatert fortløpende.