18.01.2017 - Driftsavbrudd for enkelte kunder

I perioden mellom ca kl 16.20 til 18:15 opplevde enkelte av våre kunder problemer med sine servere. (flere av de affekterte kundene var oppe og kjøre lenge før kl 18:15) Årsaken til problemene skylles nettverksbrudd mot egen disk infrastruktur.

En følgefeil førte til at noen kunder som benytter portal.smarthosting.no for pålogging til sine servere ikke fikk koblet før etter ca kl 21.30.

Redundansen har fungert for alle SAN med unntak av ett og derfor omfattet problemene kun et fåtall av våre kunder.

Videre feilsøking vil bli foretatt med Dell for å unngå tilsvarende hendelser i framtiden.