26.01.2017 - Driftsavbrudd for noen kunder

01:06 - Alle systemer operative
00:24 - Hardware feil isolert til en node
00:15 - Problemer med enkelte kunde servere.

Hardware feil på en av våre noder. Enkelte kunde maskiner restartet på ny fysisk hardware.