28.01.2017 - Vedlikehold av infrastruktur

Jobb avsluttet kl 04:05
-----
Med bakgrunn i hendelser den siste uke og videre feilsøking av infrastruktur lørdag kveld ble det besluttet og gjennomføre en jobb på datasenteret natt til lørdag 28. januar.

I tidsrommet 03.30 til 05.00 kan det oppstå brudd mot enkelte virtuelle servere og noen virtuelle servere vil måtte restartes.

Vi beklager ulempen dette måtte medføre, men jobben er prøvd lagt til et tidspunkt der det er minimalt med aktivitet.

Jobben er en haste endring og karakteriseres som svært viktig. Dette er bakgrunnen for at vi ikke har hatt mulighet til å varsle arbeidet i forkant.

Se derfor på denne meldingen som en informasjon om at enkelte av deres virtuelle servere kan ha blitt restartet i det aktuelle tidsrommet.

Skulle det være ytterligere spørsmål ta kontakt med support@smartit.no​.