22.03.2017 - Vedlikehold på Datasenter

22.03.2017 : Kl 02.06 Jobb gjennomført som planlagt, nedetid mellom kl 02:00 og kl 02:06.

---

Fra kl 02:00 onsdag den 22.03.2017 vil vi gjennomføre oppgradering av vår internett linje og samtidig ta i bruk nytt nettverksutstyr på vårt datasenter. Nedetiden forventes å vare i inntil 1 time til kl 03:00 onsdag den 22.03.2017.

NB: For å unngå misforståelser så snakker vi her om natten mellom tirsdag 21.03.2017 og onsdag 22.03.2017, dvs. to timer inn i onsdagen. 

Bakgrunnen for nedetid er at det er installert nye fiberlinjer i vår rackskap samt nytt nettverksutstyr. Datasenter leverandør vil endre routing slik at internett leveransen flyttes til nye fiberlinjer og nytt nettverksutstyr og dette krever noe nedetid.

Nedetiden gjelder kun internett slik at alle servere vil kjøre som normalt i dette tidsrommet. Vi forventer ikke full nedetid men kortere og lengre brudd i kommunikasjonen mot internett i det angitte tidsrommet.