29.02.2012 - Nødvendig vedlikekehold (Required maintenance)

Vi har behov for å gjøre vedlikehold på vår SAN infrastruktur (disklagring). Arbeidet omfatter oppgradering av firmware på SAN og harddisker og vil foregå i perioden onsdag 29/2-12 kl 03.00 til 06.00. Oppgraderingen skal ikke kreve nedetid, men det vil kunne oppstå korte brudd mot virtuelle maskiner i perioden.


I den samme perioden vil vi også oppgradere enkelte virtuelle maskiner med nyere vmware-tools (integrasjonspakke mellom virtuell maskin og infrastruktur). Etter installasjon vi derfor de berørte maskinene bli restartet.

For våre partnere ber vi om at berørte sluttkunder blir varslet av dere.

---

We need to do maintenance on our SAN infrastructure. Muliple SAN will be upgraded with new firmware and some of the disks as well. Work will happen 29/2-12 between 03.00 and 06.00. There will not be any downtime, but short disconnects can occure.

Some virtual machines will also be upgrded with the newest vmware-tools. After upgrade the virtual machines affected will be restarted.

For our partners we ask that you inform affected endusers of this maintenance.