22.04.2014 - Ondsinnet angrep mot webserver

Oppdateringer ang. ondsinnet angrep mot webserver vil bli lagt ut her.

21:09 -  Det jobbes med restore av webserver til et tidligere tidspunkt
22:50 -  Angrepet er sporet og fullstendig kartlagt. Restore jobb fortsetter kontinuerlig. 
01:13 -  Ferdig gjenopprettet webserver versjon fra 22. mars. Hvis det er behov for spesifikke data fra perioden 22.mars til 26.mars så ta kontakt med vår Support. Fulltstendig rapport på hendelsen vil tilkomme når videre kartlegging og evaluering er utført.