29.08.2012 - Driftsavbrudd kl 14:38 til 14:49

Kl 14:38 den 29/8-12 opplevde vi et brudd mot infrastrukturen på datasenter i Oslo. Det ble umiddelbart startet feilsøking og vår datasenterleverandør ble kontaktet da feilen lå utenfor vår kontroll. Problemet ble raskt lokalisert og feilen rettet umiddlebart. Kl 14:49 var vi tilbake i normal drift igjen.

Problemet førte til at våre kunder mistet forbindelsen til våre tjenester i dette tidsrommet.

Vedlagt ligger hendelsesrapport fra Availo/Fasthost som beskriver problemet og tiltak som er gjennomført i etterkant av dette.