19.09.2012 - Driftsavbrudd kl 09:32 til 09:39

Kl 09:32 den 19/9-12 opplevde vi brudd mot deler av infrastrukturen på datasenter i Oslo. Det ble umiddelbart startet feilsøking og vår datasenterleverandør ble kontaktet da feilen lå utenfor vår kontroll. Kl 09:39 var vi oppe og kjøre igjen.

Problemet førte til at enkelte av våre kunder mistet forbindelsen til våre tjenester i dette tidsrommet.

Vedlagt ligger hendelsesrapport fra Availo/Fasthost som beskriver problemet og tiltak som er gjennomført i etterkant av dette.