21.08.2015 - Planlagt vedlikehold / Planned maintenance

Natt til mandag 4. mars vil vi installere ny server/nettverksinfrastruktur, samt gjøre vedlikehold på eksisterende infrastruktur i vårt datasenter. Planlagt nedetid i tidsrommet 02:00 - 06:00.

Ved spørsmål ta kontakt med support@smartit.no.

For våre partnere ber vi om at berørte sluttkunder blir varslet av dere.

---

On monday the 4. march, we will be installing new server/network infrastructure, and do maintenance on existing infrastructure. Planned downtime is between 02:00 - 06:00.

Any questions? Please send an e-mail til support@smartit.no

For our partners we ask that you inform affected endusers of this maintenance.