18.03.2013 - Driftsavbrudd

I perioden 18/03-13 kl 23:10 til 23:30 opplevde vi tidvis nettverks ustabilitet mot vår infrastruktur på datasenteret i Oslo. Problemet førte til at enkelte av våre kunder tidvis mistet forbindelsen til våre tjenester i dette tidsrommet.

Vedlagt ligger hendelsesrapport fra Availo/Fasthost som beskriver problemet og tiltak som er gjennomført i etterkant av dette.