17.01.2014 - Problemer på datasenter i Oslo

Saken er løst (14:58)

Vi opplever for øyeblikket problemer på datasenteret i Oslo.

Oppdateringer kommer fortløpende.

14:33: Problemer på datasenter. Jobbes med å identifisere problem.
14:49:
 Datasenterleverandør har identifisert problemet og jobber med saken.
14:58: Datasenterleverandør har korrigert problem og alle systemer er operative.