Internet Explorer

  1. Gå inn på portalen via https://portal.smarthosting.no


  2. Skriv inn ditt brukernavn som vist på skjermbildet nedenfor og huk av «this is a private computer» for å tillate single sign-on.  3. Start ønsket program  4. Ved første gangs bruk blir du så spurt om du stoler på at denne programvaren skal få kjøre mot din maskin. Huk av firkanten for å ikke bli spurt om dette ved neste pålogging og trykk «connect»
  5. Capitech er klar til å logges på

 

Systemkrav:

  • Windows 7 eller nyere
  • Remote desktop klient 8.0 eller nyere
  • Internet explorer 6.0 eller nyere
  • ActiveX aktivert