23.02.2016 - E-post problemer

Mailstore på en av våre epost servere (zimbra01.securesys.no) gikk full og førte til at brukere ikke fikk logget på å sjekket epost.

Problemene var i tidsrommet ca 17.00 til 20.30.

Server ble tatt offline og mailstore ble utvidet med ytterligere kapasitet. Pga størrelsen på diskene og det faktum at Linux sjekker disk integritet etter utvidelse førte dette til ca 3,5 timer nedetid. (epost som ble forsøkt levert i dette tidsrommet ble køet opp på våre sekundære epost servere, slik at ingen epost har forsvunnet)

Vår overvåking har ikke varslet om kapasitetsproblemene før disken gikk full og dette vil bli fulgt opp i ettertid.