23.02.2016 - Problemer med en av våre e-post servere

Dette gjelder bare kunder på vår e-post server zimbra02.securesys.no.

Det ble oppdaget et sikkerhetsbrudd på en e-postkonto, som førte til at store mengder e-post ble forsøkt sendt fra vår server.

Det førte til stor last på server, som igjen gjør at e-post leveres veldig tregt.

Vi holder nå på med å slette alle falske e-postene som er sendt.

Status 23.02.16 18:15

Vi har fått ryddet opp i den falske e-posten, men pga. dette har flere andre e-post servere svartelistet oss. Det vil si at noen mottakere vil kanskje blokkere din e-post. Vi jobber med å fjerne oss fra svartelistene der det er mulig.

Status 24.02.16 14:51

Vi har fått fjernet zimbra02.securesys.no fra de fleste svartelistene. Det vil fortsatt være noen få som blokkere e-post der ifra. For eksempel blokkere alle serverne til Yahoo oss. Disse blokkeringen vil bli fjernet over tid. Mange svartelistere fjerner blokkeringen etter det har gått alt fra 1-7 dager.

Status 01.03.16 15:59

Yahoo har nå fjerna blokkering, alle andre svarelister har også fjerna zimbra02.securesys.no. Ta kontakt med support@smartit.no hvis du fortsatt har problemer.