19.03.2018 - Driftsavbrudd for noen kunder

Noen kunder har opplevd at serverne hos oss har vært utilgjengelige. Dette skyldes en Windows oppdatering publisert av Microsoft. Denne oppdateringen erstattet det virtuelle nettverkskortet på noen servere, men når det ble erstattet forsvant konfigurasjonen. Dette medførte at vi måtte logge på alle berørte servere og konfigurere nettverkskortet manuelt tilbake til originale innstillinger.

Referanse:

Se Kjent problem 1: https://support.microsoft.com/nb-no/help/3125574/convenience-rollup-update-for-windows-7-sp1-and-windows-server-2008-r2