15.11.2019 - Vedlikeholdsarbeid datasenter kl 00:00

Mellom kl 00:00 og 06:00 fredag den 15.11.2019 vil vår datasenter-leverandør gjennomføre nødvendig vedlikehold på nettverksinfrastruktur.
 
Redundanse på internett ivaretas av to forbindelser inn til vår infratruktur og failover vil skje når arbeid pågår. (korte brudd mot internet vil kunne skje under failover)

NB: For å unngå misforståelser så snakker vi her om natten mellom torsdag den 14.11.2019 og fredag 15.11.2019.

Beklager samtidig sent varsel, men vi fikk heller ikke beskjed om dette før i dag.