03.09.2020 - Vedlikeholdsarbeid datasenter kl 00:01

Mellom kl 00:01 og 06:00 torsdag den 03.09.2020 vil vår datasenter-leverandør gjennomføre nødvendig vedlikehold på nettverksinfrastruktur.

Redundanse på internett ivaretas av to forbindelser inn til vår infratruktur og failover vil skje når arbeid pågår. (korte brudd mot internet vil kunne skje under failover)

NB: For å unngå misforståelser så snakker vi her om natten mellom onsdag den 02.09.2020 og torsdag 03.09.2020.

Beklager samtidig sent varsel, men vi fikk heller ikke beskjed om dette tidligere.

For å unngå enda et varslet vedlikehold i september så vil vi samtidig flytte en del sentral infrastruktur knyttet til våre domenekontrollere og remote desktop tjenester i det samme tidsrommet. Dette betyr at pålogging til smarthosting domenet i perioder vil være utilgjengelig og at man kan risikere brudd når man er pålogget remote desktop (eksternt skrivebord)