21.09.2020 - Problemer med KDR kasse servere

Det er utfordringer med serverløsningen til KDR som gjør at kasser ikke får kontakt med POS servere.

21/9-20 kl 18:18 - Problemene startet
21/9-20 kl 18:28 - Tekniker er på saken
21/9-20 kl 18:48 - Eksalering av sak til 3dje linje
21/9-20 kl 18:50 - Kartlegging av hendelse og identifikasjon av problemer
21/9-20 kl 19:36 - Restore av kjernekomponenter i miljøet
22/9-20 kl 01:37 - Alle servere online og alle POS tjenester verifisert online

Saken er løst og flere sikkerhetstiltak er iverksatt. Videre analyser av hendelsen og eventuelle ytterligere tiltak vil bli vurdert og iverksatt de nærmeste dagene.