15.03.2021 - Driftsavbrudd nettverk, datasenter

Brudd på nettverk forbindelse inn til datasenteret fra rundt klokken 11:00.

Våre teknikere jobber med å finne årsaken til problemet. Oppdaterer denne driftsmeldingen etter hvert som vi innhenter ny info.

 

12:00 Oppdatering:

Sannsynlig årsak til problemet er funnet, vi arbeider med feilretting.

 

12:45 Oppdatering:

Arbeid pågår med re-etablere IPSEC tunneller manuelt for enkelte kunder. Dersom det er meldt inn sak til vår helpdesk vil vi holde hver enkelt kunde oppdatert direkte i deres respektive sak, utover de generelle oppdateringer som legges her.

 

13:20 Oppdatering:

Utbedringer er ferdigstilt. Alle tjenester på vårt datasenter skal igjen være tilgjengelige.

 

1330: Hendelsesrapport:

Årsak til brudd skyldes at en brannmur som deles av flere kunder fikk en katastrofal feil og måtte byttes. Vi har etablert en ny brannmur og flyttet over konfigurasjon fra den eksisterende til den nye. Etter hvert som konfigurasjon for hver respektive kunde har blitt flyttet, har tjenestene for de som er berørt blitt gjenopprettet (dette arbeidet ble iverksatt kl. 11:45) - all kunde-konfigurasjon var ferdig migrert 13:20, og alle tjenester for samtlige berørte kunder kjørte igjen som normalt på dette tidspunktet.