Krav til nettverksporter

Informasjon om hvilke porter som blir brukt for oppkobling med RemoteApp for Capitech Tid og Capitech Master hos Smart IT.

Porter (utgående)

  • 443

IP adresser

  • 46.226.24.93 (portal.smarthosting.no)