19.06.2021 - Vedlikeholdsarbeid datasenter kl 23:55

Fra kl 23:55 den 19.06.2021 vil vi oppgradere vår virtuelle VMware plattform til en nyere versjon.

Oppgraderingen skal ikke gi noe nedetid da virtuelle maskiner flyttes i fart til nye noder under oppgradering og tilbake igjen i fart etter oppgradering. Vedlikeholdsarbeidet er valgt lagt til et tidspunkt da det er lite belastning i vårt miljø. (dette er en fortsettelse av jobben påstartet den 02.05.2021)

Oppgraderingen vil gå gjennom natten og være ferdig i løpet av søndag 20.06.2021.

----------------------------

Arbeidslog:

23:55 - Startet siste forbredeler til oppgradering

00:15 - Oppgradering satt i gang

08:30 - Oppgradering ferdig