01.09.2021 - Problemer med Microsoft 365 lisenser

Flere av våre kunder opplever problemer med å logge på Microsoft 365 løsninger i dag. Problemet er at flere lisens leveranser har fått status som suspendert/avbrutt som i praksis betyr at flere brukere ikke har gyldig lisens i Microsoft sine løsninger.

Vår leverandør (Commaxx) og deres distributør (Ingram Micro) samt Microsoft er kontaktet og saken har aller høyeste prioritet. Problemene ligger utenfor vår kontroll. Oppdateringer vil bli lagt ut fortløpende så snart vi vet noe mer.

Vi beklager problemene dette medfører for dere som kunde.

--------------------

1. sept 2021
08:45 - Første support henvendelse om lisens problemer mottatt, feilsøking startet

09:30 - Vår helpdesk mottar flere henvendelser fra kunder med liknende problemer og saken eskaleres internt. Leverandør og Microsoft Partner support involveres. Saken har høyeste prioritet hos leverandør, distributør og Microsoft.

11:00 - Ingen ny status

11:54 - Problemet er identifisert og ligger hos Ingram Micro. Kort oppsummert så har de gjort en endring internt som har ført til at nærmere 600 lisens abonnement har blitt suspendert/avbrutt. De har funnet en løsning på å reversere prosessen og jobber seg nå systematisk gjennom listen.

13:30 - Ny oppdatering fra Ingram Micro, siste kunder er estimert rettet innen 17:30. Vi kan dessverre ikke påvirke denne prosessen og kunder tas forløpende.

16:07 - Ingen ny status

18:20 - Alle abonnement skal være reaktivert

21:10 - Har fått tilbakemeldinger fra noen kunder med at enkelte brukere fortsatt ikke har fått tilgang til sin lisens. Vi har fortsatt dialog med vår leverandør og melder fortløpende inn eventuelle avvik.

--------------------

2. sept 2021

10:32 - Vi har ikke funnet avvik i dag på lisens leveranser og heller ikke fått varsel fra kunder om problemer. Antar derfor at saken er løst og at alle kundene (med noen få unntak) var operative fra litt etter 18.00 i går. Vi venter på incident rapport fra vår leverandør og deres distributør.

--------------------

Feilbeskrivelse

I forbindelse med distributør sitt bytte av portal løsninger (for Microsoft CSP kunder/partnere) ble det kjørt en jobb i gammel portal for å avslutte flere lisens abonnement. Denne jobben ble ved en feiltagelse kjørt uten å gå offline og førte dermed til at alle abonnement ble kansellert hos Microsoft. Løsningen ble å opprette disse på nytt i ny portal via Microsoft API. Denne APIen har ingen batch funksjon og har begrensning på antall forespørsler, så selv med alle data tilgjengelig ville en slik prosess ta lang tid. Retting ble påbegynt 14:00 og siste kunde ble rettet 18:16.