01.08.2022 - Problemer med SMTP server

Vi opplever utfordringer med vår SMTP server (smtp.smartit.no/smtp.smarthosting.no). På grunn av en feil hos en av våre kunder har vår SMTP server vært benyttet til å sende større mengder e-post som igjen har ført til at vi har blitt svartelistet på flere RBL lister.

Med dette som bakgrunn ligger det en del e-post i kø på vår server som vil bli sendt ut når disse blokkeringene blir opphevet.

NB: På generelt grunnlag vil vi anbefale alle kunder å benytte f.eks. egne kontoer i Microsoft 365 til utsendelse av e-post eller tjenester som Mailgun eller Sendgrid for masseutsendelser fra systemer tjenester. På sikt vil vår SMTP tjeneste bli avviklet da det finnes mer moderne og effektive måter å håndtere denne typen e-post utsendelser på.

Historikk:
01/08-22 - 13:14 - Vi blir oppmerksom på problemet og starter feilsøking
01/08-22 - 13:41 - Problemet identifisert
01/08-22 - 13:56 - Kommet i kontakt med kunde
01/08-22 - 14:03 - Kunde har korrigert problemet
01/08-22 - 14:46 - Begynt jobben med å sortere ut og slette e-poster fra e-post kø på server
01/08-22 - 15:31 - Gått over alle RBL lister. To av tre vil korrigere seg selv og den tredje har vi manuelt sendt inn sak om delisting fra RBL.
01/08-22 - 15:35 - Delistet fra en av de tre RBL'ene
01/08-22 - 20:29 - Delistet fra enda en av de tre RBL'ene
01/08-22 - 21:04 - Identifisert enda en feil hos samme kunde og kunden er informert og ser videre på saken.
02/08-22 - 00:28 - E-post kø på server ser normal ut
02/08-22 - 08:07 - E-post kø på server ser fortsatt normal ut, og vi anser saken som løst.
06/08-22 - 11:05 - Delistet fra den siste RBL'en.